Gallery: Finansiär

Rapport från Madeleine de Geer

 

Madeleine De Geer, civ ing, har dragit igång ett utvecklingsprojekt i Gambia inom ramen för SI (Soroptimist International). Projektet kommer att handla om att säkra och integrera tillgång till WASH (WAter, Sanitation and Hygiene) med jämställdhet mellan könen för, inte bara, förbättrad hälsa, utan också för ökad produktivitet inom jordbruket. 

 

Genom AforA och på plats i Gambia har hon fått kontakt med två skarpa studenter (Aminata och Alagie) och en entreprenöriell alumn (Mariama):

 

Aminata, vars studier vi på SI sponsrar, läser ”Development studies” och frilansar dessutom inom media i Gambia. Hon kommer framöver att kopplas in för att sprida information om projektet i medierna och förhoppningsvis kunna erbjudas en praktikplats eller ett projektarbete inom den lokala organisationen, som är vår samarbetspartner i Gambia.

 

Alagie läser ”Nursing” och planerar att ta en master inom nutrition. Alagie har redan gett bra input till projektet genom sina specialkunskaper. Förhoppningsvis kan han eventuellt också erbjudas en praktikplats eller ett projektarbete enligt ovan.

 

Mariama har tagit examen inom ”Agriculture Science” och har startat ett litet företag för kycklinguppfödning i sin by. Hennes jordbrukskunskaper och entreprenörskap kommer också väl till pass i projektet.

 

Beroende på hur Madeleines samarbete med ovanstående personer utvecklar sig framöver, så skulle hon eventuellt även kunna bli referens för dem.