Stöd oss

Genom att stödja Academy for Academics är du med och ger människor en framtid
och utvecklar ett helt land!

För närvarande tar vi inte in nya studenter utan fokuserar på att alla de vi har börjat hjälpa skall gå i mål med sin kandidatexamen. För dig som vill stödja en student finns det alltid möjligheter att bidra. Ibland behöver befintliga finansiärer avsluta sitt engagemang och ibland har enskilda studenter särskilda behov. Kontakta oss (se nedan) så skräddarsyr vi något som passar dig och garanterar att ditt stöd kommer till nytta.

Vad kostar det?

För 8000 kronor per år garanterar vi att en student får alla avgifter för sina studier på University of the Gambia betalda. Du kan stödje en eller flera studenter eller vara delfinansiär.

Får jag kontakt med min student?

Du kan ha kontakt med din student via e-post om du vill. Vi matchar dig gärna med en student inom ett område där du också kan vara mentor om du vill. Många av våra finansiärer och studentera har tät kontakt. Några har följt med och träffat sin student när några i styrelsen har besökt Gambia för årlig uppföljning (läs mer här). Andra finansiärer väljer att följa sin student genom denna hemsida där du kontinuerligt kan läsa nyheter och även följa varje enskild student.

Hur väljs studenterna ut?

Via våra kontaktpersosner på universtetet i Gambia får vi tips på duktiga studenter som hotas av att behöva avsluta sin utbildning för att de inte kan betala avgiterna. Våra kontaktpersoner i Kololi Gambia Sponsorship och SOS Barnbyar ger oss tips om duktiga gymnasieungdomar som kan och vill läsa vidare om de får hjälp med ekonomin. Ungdomarna genomgår sedan en standardiserad ansökningsprocess som omfattar en personlig intervjud. Urvalet grundar sig på studenternas situation, prestation och motivaation. Läs mer här.

Hur betalar jag?

Du betalar till vårt bankgiro 5081-6172. Du väljer själv om du vill betala per år eller månad. Om du vill ha faktura ordnar vi det. Du kan finansiera en student själv, gå ihop med några vänner eller göra det via ditt företag. Om du vill att vi matchar ihop dig med andra finansiärer eller bara vill ge en gåva är du förstås välkommen också!

Vad förbinder jag mig till?

Vi ber dig förbinda dig till att betala för ett år men vi ser gärna att du har ambitionen att följa din student till examen.

Vad gör AforA?

Vi kontrollerar att din student skriver in sig på sina kurser varje termin och betalar  därefter in avgiften direkt till universitetet. Vi håller kontakt med studenten och följer studieresultaten. En gång per termin tar vi in en formell rapport från alla studenter (Mid-term-questionnaire). Vid våra besök i Gambia samlar vi alla studenter för ett seminarium. Till detta bjuds också studenter som redan tagit sin examen för att berätta om vad stödet via AforA har betytt för dem och för att berätta vad det har lett till. Under pandemin håller vi kontakt med båd studenter och unviersitetet digitalt.

Vi kommer gärna till dig och ditt företag och berättar mer om verksamheten och visar bilder. Vi vill också gärna publicera ditt namn och logga här på sidan för att berätta om ditt stöd.

Skicka din intresseanmälan eller eventuella frågor till:

Margareta Danelius
margareta.danelius@afora.se
070-484 35 24