Senaste blogginläggen

Det senaste om våra studenter

Det senaste om våra studenter

Uppdatering befintliga studenter

A for A har snart genomlevt sitt första verksamhetsår och vi vill ge en uppdatering till alla våra sponsorer och vänner om hur det går och vad som är på gång, samt dela med oss av några bilder och minnen från vår resa till Gambia i januari. Vi har detta vårt första läsår 37 studenter som får sina universitetsstudier bekostade av A for A. Alla har skickat oss sina terminsrapporter för höstterminen och klarat sina vinterexamina, även om dessa blev kraftigt försenade eftersom universitetet hölls stängt under nästan två månader i vintras i samband med det dramatiska maktskiftet i Gambia.

Vi mycket glada att vi har kunnat leverera vårt huvudmål, nämligen att alla våra studenter ska kunna studera, trots att det första året har varit fullt av praktiska problem och administrativa utmaningar.

Tre av studenter har tagit sin examen redan nu, tidigt under våren, vilket deras sponsorer har fått besked om. Vi räknar med att ni alla övriga sponsorer fortsätter att stödja era studenter. Om någon av er måste kliva av så ber vi er att meddela oss snarast. Vi hoppas dock att så inte är fallet, då vi inte vet om vi kan hitta någon ersättare.

 

Uppdatering nya studenter

Vi har nu ca 15 nya studenter som har sökt om stipendium med start hösten 2017. Eftersom första årskullen har varit så lyckad vill vi gärna utöka verksamheten så mycket vi mäktar med, även om vi känner att vi bör sätta en gräns vid omkring 50 samtidiga studenter för att vara säkra på att orka med.

Ni är alla varmt välkomna att sprida ordet om A for A bland era vänner och bekanta så att vi hittar sponsorer till alla nya studenter.

Reseberättelse april 2017

Reseberättelse april 2017

Text av: David Östby, finansiär Academy for Academics

Första veckan i januari reste en grupp på 8 personer från A for A till Gambia för en veckas kombinerad studie-, arbets- och semesterresa. Förutom Margareta och Thorbjörn var det även två sponsorer och familjemedlemmar. Resan sammanföll i tiden med slutfasen av det ganska dramatiska maktskiftet i Gambia, men vi hann alla lämna landet innan trupper från grannländerna gick in i Gambia för att om nödvändigt tvinga bort den bortröstade presidenten med våld. Lyckligtvis valde han att avgå i den elfte timmen utan att något våld behövde brukas. Den politiska oron påverkade dock inte resan nämnvärt.

Resans huvudrätt var ett heldagsseminarium med våra stipendiestudenter som mangrant slöt upp mitt i jullovet. Vi spenderade en hel dag tillsammans i större och mindre grupper, fria och uppstyrda diskussioner med en tydlig akademisk infattning: alla var tydliga att argumentera för, motivera och förklara sina ståndpunkter och åsikter. Både gambier och svenskar fick mycket nytt och tänkvärt att ta med sig hem efter dagen. Särskilt glädjande var att höra studenterna debattera och diskutera med varandra. Det var högt i tak och inga åsikter fördömdes. Spännande att som svensk t.ex. lyssna till väl genomtänkta argument för månggifte eller ett moderat ifrågasättande av för mycket frihet, demokrati och jämlikhet mellan könen, även om det stora flertalet av studenterna uttryckte mer västerländska värderingar.

Thorbjörn och Margareta hann under veckan dessutom med att intervjua nya kandidater, knyta kontakter, träffa journalister och universitetsledning och fick hjälp av de övriga medföljande svenskarna. Alla hann vi dock med att varje dag njuta av den oändliga sandstranden och den mjukt inrullande atlanten ett stenkast från hotellet; nyfikenheten och intresset från lokalbefolkningen (ibland blev den påträngande men aldrig otrevlig); färska frukter och juicer och västafrikanska rytmer, sånger och danser.

Vad gäller djurliv så är Gambia framför allt känt för sitt rika fågelliv och resesällskapet fick god hjälp att lära sig uppskatta detta av en stor grupp pensionerade brittiska amatörornitologer som vi delade hotell med och som varje eftermiddag avnjut sina tekoppar eller G&Ts vid hotellpolen med kikaren i andra handen och oupphörligt utsötande glädjegrymtningar och ”marvellous, exquisite, astonishing” så fort en pippi flög över oss. Extra roligt hade vi om någon vild apa lyckades norpa åt sig en sandwich eller så från någon av ornitologerna. Inte lika marvellous uppenbarligen.

Att resa med de vana Gambiaresenärerna Margareta och Thorbjörn, samt att ha en fadderstudent att träffa, hälsa på och prata med, gav oss en oändligt mycket rikare, intressantare och med händelserik semestervecka än vi hade haft som vanliga charterturister. Ändå kom vi hem utvilade, brunbrända och fulla av energi, om än med något förhöjd tarmaktivitet hos några av resenärerna.

Av allt att döma kommer en liknande resa att anordnas nästa vinter och de flesta av oss som var där i år kommer säkert att följa med igen. Förhoppningsvis vill ännu fler sponsorer och familjer följa med då.

2017-04-17
David Östby, finansiär Academy for Academics