Om oss

Akademisk utbildning – vägen till Gambias utveckling

Universitetsstudier är en dröm!

Vår vision är att vara med och stödja Gambias utveckling..

Vår mission är att bidra till akademisk utbildning

Vårt mål – att  finansiera utbildning så att minst 25 ungdomar uppnår kandidatexamen – uppnådde vi 2020.  Under 2023 avslutar vi stiftelsens verksamhet efter att ha förmedlat hjälp till hela 60 studenter

Verksamhet 2016-2023

Insamlingsstiftelsen Academy for Academics grundades 2016 av Thorbjörn Larsson och Margareta  Danelius. Idén kom ur arbetet med Kololi Gambia Sponsorship   som sedan 25 år tillbaka har förmedlat hjälp från svenska faddrar till gambiska barn-och ungdomars grundskole- och gymnasieutbildning. Flera av dessa hade ambition och förmåga att läsa vidare på universitetet i Gambia men saknade finansiella möjligheter.

Academy for Academics byggde därför upp en förmedling av finansiering från privatpersoner, företag, föreningar och stiftelser, som hjälpt enskilda studenter. De finansiärer som har velat har kunnat ha  personlig kontakt med sin student. Många finansiärer har fungerat som mentorer åt sin student genom att välja att hjälpa en student inom ett område som de själv är verksam eller utbildad i.  Finansiärerna har också fått en värdefull inblick i en värld där utbildning är en dröm, som inte bara handlar om egen karriär, utan om att få göra något för sin familj och för sitt land.

Studenterna genomgick en genomgår en formaliserad ansökningsprocess med intervjuer och kontroll av betyg, ansökningshandlingar och skulder till universitetet. Några av ungdomarna har varit fadderbarn i Kololi Gambia Sponsorship. Andra fick kontakt med oss via vårt nätverk inom SOS barnbyar och University of the Gambia. Många hade påbörjat universitetsstudier med hjälp av dyra lån och höga skulder till universitetet och inte kunnat fortsätta eftersom de inte kunde betala. 

Stiftelsen har skött all överföring av pengar och uppföljning via kontakt med både studenter och universitet. Vi har även fortsatt hålla kontakt med studenterna efter kandidatexamen. Under åren har vi också genomfört en handfull resor till Gambia för att intervjua nya studenter, ordna seminarier och fördjupa samarbetet med universitetet. Flera finansiärer har deltagit i resorna. 

Under år 2023 avslutar stiftelsen sitt arbete. Den sista inbetalningen till universitetet är gjord. Denna hemsida kommer att finnas kvar året ut men uppdateras inte ytterligare.

Ett varmt tack till er alla som bidragit till arbetet under alla dessa år!

Styrelse >>> 

Dokument för Academy for Academics

Årsberättelse 2022 

Årsberättelse 2021

Årsberättelse 2020

Årsberättelse 2019

Årsberättelse 2018

Årsberättelse 2017

Årsberättelse 2016

Stiftelsestadgar Academy for Academics

Nolltolerans för korruption, Academy for Academics

Hantering av information inklusive personuppgifter Academy for Academics

Administrativa kostnader Academy for Academics

Finansiella risker Academy for Academics