Om oss

Akademisk utbildning vägen till Gambias utveckling

Universitetsstudier är en dröm!

Vår vision är att vara med och stödja Gambias utveckling..

Vår mission är att bidra till akademisk utbildning

Vårt mål är att  finansiera utbildning så att minst 25 ungdomar uppnår kandidatexamen .

Verksamhet

Målet att hjälpa 25 studenter till kandidatexamen uppnåddes sommaren 2020 (*). Ytterligare studenter hade då påbörjat sin utbildning och många finansiärer som hjälpt en student ville gärna stödja en till. Stiftelsen beslutade att fortsätta finansiera utbildningen för alla studenter som påbörjat sin kandidatutbildning med vår hjälp. Några enstaka studenter som tidigare ansökt om finansiell hjälp har därefter tagits in i programmet medan arbetet med nyrekrytering av studenter och finansiärer har avslutats.

Idag får en handfull studenter sin universitetsutbildning betald via Academy for Academics och över femtio studenter har uppnått kandidatexamen. Finansieringen kommer från privatpersoner, företag, föreningar och stiftelser, som förbinder sig ett år i taget att hjälpa en enskild student. Om finansiären vill har han/hon/de personlig kontakt med sin student via e-post. Många finansiärer fungerar som mentorer åt sin student och har valt att hjälpa en student inom ett område som man själv är verksam eller utbildad i.  Samtidigt får finansiärerna en inblick i en värld där utbildning är en dröm, som inte bara handlar om egen karriär, utan om att få göra något för sin familj och för sitt land.

Stiftelsen sköter all överföring av pengar och håller kontakt med både studenter och universitet. Vi följer studenterna även efter kandidatexamen. Fram till pandemin besökte vi regelbundet universitet för att ordna seminarier med våra studenter. Många finansiärer har deltagit i resorna. De senaste åren har vi hållit kontakt med både studenter och universitet digitalt och har faktiskt tätare kontakter än tidigare.

Bakgrund

Gambia är ett av världens fattigaste länder, medelinkomsten ligger på två dollar/dag. Stora familjer med svag försörjningsförmåga gör att många barn i Gambia inte får gå i skolan.  Trots att möjligheterna för universitetsutbildning snabbt ökar i Gambia och att arbetstillfällen för akademiskt utbildade öppnar sig kvarstår finansieringen som ett hinder för många begåvade ungdomar.

Gambias universitet har byggts upp under snart 20 år och har nu över 5000 studenter. Kandidatexamen kan uppnås i de allra flesta fakulteter. Mastersutbildning finns inom ett fåtal fakulteter.

Idén till Academy for Academics kom ur arbetet med Kololi Gambia Sponsorship   som sedan 25 år tillbaka har förmedlat hjälp med  från svenska faddrar till gambiska barn-och ungdomars grundskole- och gymnasieutbildning. Med hjälp av det nätverk som de av oss som varit engagerade i Kololi Gambia Sponsorship har byggt upp hjälper vi ungdomar som är redo för universitetsstudier men saknar möjlighet att betala sina studier. Några av ungdomarna har varit fadderbarn i Kololi Gambia Sponsorship. Andra får kontakt med oss via vårt nätverk inom SOS barnbyar och University of the Gambia. Ofta är det ungdomar som har påbörjat universitetsstudier med hjälp av dyra lån och höga skulder till universitetet och inte får fortsätta om de inte kan betala. Samtliga genomgår en formaliserad ansökningsprocess med intervjuer och kontroll av betyg, ansökningshandlingar och skulder till universitetet.

Stiftelsegrundare

Insamlingsstiftelsen Academy for Academics grundades 2016 av Thorbjörn Larsson och Margareta  Danelius

Styrelse >>> 

Dokument för Academy for Academics

Årsberättelse 2021

Årsberättelse 2020

Årsberättelse 2019

Årsberättelse 2018

Årsberättelse 2017

Årsberättelse 2016

Stiftelsestadgar Academy for Academics

Nolltolerans för korruption, Academy for Academics

Hantering av information inklusive personuppgifter Academy for Academics

Administrativa kostnader Academy for Academics

Finansiella risker Academy for Academics