Akademisk utbildning vägen till Gambias utveckling

Universitetsstudier är en dröm!

Vår vision är att vara med och stödja Gambias utveckling.

Vår mission är att bidra till akademisk utbildning

Vårt mål är att  finansiera utbildning så att minst 25 ungdomar uppnår kandidatexamen .

Verksamhet

Idag får ett tiotal studenter sin universitetsutbildning betald via Academy for Academics och cirka femtio studenter har  uppnått kandidatexamen. Finansieringen kommer från privatpersoner, företag, föreningar och stiftelser, som förbinder sig ett år i taget att hjälpa en enskild student. Om finansiären vill har han/hon/de personlig kontakt med sin student via e-post. Många finansiärer fungerar som mentorer åt sin student och har valt att hjälpa en student inom ett område som man själv är verksam eller utbildad i.  Samtidigt får finansiärerna en inblick i en värld där utbildning är en dröm, som inte bara handlar om egen karriär, utan om att få göra något för sin familj och för sitt land. Stiftelsen sköter all överföring av pengar och håller kontakt med både studenter och universitet. Vi besöker regelbundet universitet för att ordna seminarier med våra studenter och följer samtidigt upp dem som tagit examen och intervjuar nya. Alla finansiärer är välkomna att delta i våra resor. Under pandemin håller vi kontakt med både studenter och universitet digitalt och har faktiskt tätare kontakter än tidigare.

Bakgrund

Gambia är ett av världens fattigaste länder, medelinkomsten ligger på två dollar/dag. Stora familjer med svag försörjningsförmåga gör att många barn i Gambia inte får gå i skolan.  Trots att möjligheterna för universitetsutbildning snabbt ökar i Gambia och att arbetstillfällen för akademiskt utbildade öppnar sig kvarstår finansieringen som ett hinder för många begåvade ungdomar.

Gambias universitet har byggts upp under snart 20 år och har nu över 5000 studenter. Kandidatexamen kan uppnås i de allra flesta fakulteter. Mastersutbildning finns inom ett fåtal fakulteter.

Idén till Academy for Academics kommer ur arbetet med Kololi Gambia Sponsorship  är som sedan 25 år tillbaka har förmedlat hjälp med  från svenska faddrar till gambiska barn-och ungdomars grundskole- och gymansieutbildning.. Vi använder nätverket som Kololi Gambia Sponsorship har byggt upp och hjälper ungdomar som är redo för universitetsstudier med inte har finansiella möjligheter vidare. Ungdomarna kan vara Kololi Gambia Sponsorships fadderbarn eller få kontakt med oss via vårt nätverk inom SOS barnbyar och University of the Gambia. Ofta är det ungdomar som har påbörjat universitetsstudier med hjälp av dyra lån och höga skulder till univerisitetet och inte får fortsätta om de inte kan betala.

Stiftelsegrundare

Insamlingsstiftelsen Academy for Academics grundades 2016 av Thorbjörn Larsson och Margareta  Danelius

Styrelse >>> 

Dokument för Academy for Academics

Årsberättelse 2020

Årsberättelse 2019

Årsberättelse 2018

Årsberättelse 2017

Årsberättelse 2016

Stiftelsestadgar Academy for Academics

Nolltolerans för korruption, Academy for Academics

Hantering av information inklusive personuppgifter Academy for Academics

Administrativa kostnader Academy for Academics

Finansiella risker Academy for Academics