Författare: Admin

Årsredovisning och ny styrelse

Vi vill tacka alla er för ert generösa engagemang i våra gambiska studenter under föregående år! Och samtidigt passa på att hälsa dig varmt välkommen som påbörjar ditt engagemang nu! Vi hoppas att du kommer att ha mycket utbyte av kontakterna med din student och kanske också vill följa med i vinter när vi åker ned för att följa upp och intervjua nya studenter.

Ny termin – nya studenter att stödja

Nu när det är ny termin så är det också dags för inbetalning av årsvavgiften för dig som valt att stödja en student.  Information om urval och kostnader finns under stöd oss.  Kontakta oss om du har frågor!

Årsredovisning

Vår årsberättelse är reviderad, godkänd och inskickad till länsstyrelesen. Vi har under året hjälpt 27 studenter varav 3 tog sin examen i februari och ytterligare 3 blir färdiga under sommaren. De kvarvarande 21 studenterna kompletteras med 14 nya så att vi under läsåret 2017/2018 hjälper 35 ungdomar att uppnå sina drömmar om en akademisk utbildning.

Ny styrelse vald

Vi har idag tackat Mattias Samuelsson och Chris Koskull för årets arbete i styrelsen och valt in nya styrelseledamöter, David Östby och Hanna Dahlstrand, som har hjälpt var sin student sedan AforA startade och nu vill öka sitt engagemang. Karls Dingertz lämnar också styrelsen men fortsätter sköta stiftelsens ekonomi.

Det senaste om våra studenter

Det senaste om våra studenter

Uppdatering befintliga studenter

A for A har snart genomlevt sitt första verksamhetsår och vi vill ge en uppdatering till alla våra sponsorer och vänner om hur det går och vad som är på gång, samt dela med oss av några bilder och minnen från vår resa till Gambia i januari. Vi har detta vårt första läsår 37 studenter som får sina universitetsstudier bekostade av A for A. Alla har skickat oss sina terminsrapporter för höstterminen och klarat sina vinterexamina, även om dessa blev kraftigt försenade eftersom universitetet hölls stängt under nästan två månader i vintras i samband med det dramatiska maktskiftet i Gambia.

Vi mycket glada att vi har kunnat leverera vårt huvudmål, nämligen att alla våra studenter ska kunna studera, trots att det första året har varit fullt av praktiska problem och administrativa utmaningar.

Tre av studenter har tagit sin examen redan nu, tidigt under våren, vilket deras sponsorer har fått besked om. Vi räknar med att ni alla övriga sponsorer fortsätter att stödja era studenter. Om någon av er måste kliva av så ber vi er att meddela oss snarast. Vi hoppas dock att så inte är fallet, då vi inte vet om vi kan hitta någon ersättare.

 

Uppdatering nya studenter

Vi har nu ca 15 nya studenter som har sökt om stipendium med start hösten 2017. Eftersom första årskullen har varit så lyckad vill vi gärna utöka verksamheten så mycket vi mäktar med, även om vi känner att vi bör sätta en gräns vid omkring 50 samtidiga studenter för att vara säkra på att orka med.

Ni är alla varmt välkomna att sprida ordet om A for A bland era vänner och bekanta så att vi hittar sponsorer till alla nya studenter.