Tack till finansiärer och studenter för allt engagemang!

Insamlingsstiftelsen Academy for Academics (AforA) grundades 2016 av Thorbjörn Larsson och Margareta Danelius. Idén kom ur arbetet med Kololi Gambia Sponsorship som sedan 25 år tillbaka har förmedlat hjälp från svenska faddrar till gambiska barn-och ungdomars grundskole- och gymnasieutbildning. Flera av dessa hade ambition och förmåga att läsa vidare på universitetet i Gambia men saknade finansiella möjligheter. 

Academy for Academics byggde upp en förmedling av finansiering från privatpersoner, företag, föreningar och stiftelser för att ge finansiell hjälp till enskilda studenter. Många finansiärer har haft personlig kontakt med studenten de stöttat och flera har fungerat som mentorer genom att välja att hjälpa en student inom ett område som de själv är verksamma eller utbildade i. Finansiärerna har också fått en värdefull inblick i en värld där utbildning är en dröm, som inte bara handlar om egen karriär, utan om att få göra något för sin familj och för sitt land. 

Studenterna har genomgått en formaliserad ansökningsprocess med intervjuer och kontroll av betyg, ansökningshandlingar och skulder till universitetet. Några av ungdomarna har varit fadderbarn i Kololi Gambia Sponsorship och fått kontakt med AforA den vägen. Andra fick kontakt med oss via vårt nätverk inom SOS barnbyar och University of the Gambia. Många hade påbörjat universitetsstudier med hjälp av dyra lån och höga skulder till universitetet och inte kunnat fortsätta eftersom de inte kunde betala. 

Stiftelsen har skött all överföring av pengar och uppföljning via kontakt med både studenter och universitet. Under åren har vi också genomfört en handfull resor till Gambia för att intervjua nya studenter, ordna seminarier och fördjupa samarbetet med universitetet. Flera finansiärer har deltagit i resorna. 

2016 var målsättningen att hjälpa 25 gambiska studenter uppnå kandidatexamen. 30 medmänniskor, 2 ideella föreningar, 1 stiftelse och en handfull företag har genom generösa bidrag hjälpt oss långt över målet. När stiftelsen nu avslutas har hela 60 gambiska studenter, som annars inte hade haft möjlighet till universitetsutbildning, fått hjälp att uppnå kandidatexamen. Vi har även fortsatt hålla kontakt med studenterna efter examen och vi gläds med rapporterna från studenterna om arbete, fortsatt utbildning och familjebildning. 

Vi i styrelsen vill uttrycka vårt varma och innerliga tack till alla som har bidragit finansiellt, till tidigare styrelsemedlemmar och partners i Sverige och Gambia för engagerat ideellt arbete! Vi vill också tacka våra studenter, vars drivkrafter och ambition är en kontinuerlig källa till hopp! 

Stockholm augusti 2023 
Academy för Academics Styrelse 

Margareta Danelius, grundare 
Anders Milton, ordförande 
Hanna Dahlstrand 
David Östby, kassör 
Helena Conning