Bättre för varje generation

Isatou Ceesay har en termin kvar till kandidatexamen. Hon själv och hennes föräldrar har gjort stora uppoffringar för hennes utbildning. Hennes svenska ”fadder” har följt henne sedan småskolan. Men den dagen Isatou själv får barn tror hon att situationen är annorlunda. Now a day children’s education is the best because they have mental education which help them to have self esteem and self confidence that lead to how stay mentally strong and be motivated so that they will be innovated and be creative in school as an educated parent I will always motivated my children’s to have the best education through my own experience I have during my university time.