Val i Gambia

Idag går det gambiska folket till val. Nancy Kujabi som tog kandidatexamen i stadskunskap december 2021 arbetar på Independent Electoral Committee, en verksamhet stödd av FN:s utvecklingsprogram för att öka valdeltagandet i Gambia och säkra den demokratiska processen. När valet är över börjar Nancy på African Center for democracy and human rights medan hon söker stipendier för att kunna fortsätta med en masters-utbildning.