Utveckling för bygd och familj

Sainey Loom tog sin examen i Development Studies 2018. Han återvände till sin hemby för att bygga upp jordbruket i trakten i egenskap av Regional Program officer men också för sin egen familj: Am currently living with my family as my office is in Kerewan which is 8km from my village. Agriculture is the main source of livelihood of my family thus we working on establishing a mixed farm were we will have horticulture, vegetable, poultry and animal husbandry. På bilden syns han med sin mamma.