Uppföljning så länge det går

Femtiofem studenter har tagit sin kandidatexamen med finansiering från AforA. Det är en glädje att fortsätta följa dem. Samtliga har arbete och/eller har gått vidare till högre studier. Ousman E Bah med kandidatexamen i biologi skriver: Upon completion my bachelor’s degree I was working with Kaur Senior Secondary School as a biology and Healthy Science teacher (also served as Head of Science Department).
In 2021 I picked up an employment with the National Public Health Laboratory under The Ministry Of Health (The Gambia) as a Laboratory Scientist. Currently am posted at Basse District Hospital as the Head of Laboratory Services in the region.