En utvecklingsresa

Jainaba Ceesay växte upp i byn Kololi, äldst i en syskonskara av sex , vars föräldrar inte gått i skola. Jainaba hade lysande betyg i skolan och ville läsa ekonomi på universitetet. Fast hon var påtagligt blyg vid intervjuerna, var hon ett självklart val vid uttagning av stipendiater till AforA. Kommunikationen med Jainaba var svår de första åren, eftersom hon inte hade tillgång till vare sig telefon eller dator. Jainaba tog sin kandidatexamen i ekonomi 2020 och fick omedelbart en praktikplats på National Environment Agency. Numera är hon fast anställd på en event byrå och skriver: As an Admin Assistant in an event planning company I provide administrative support to staffs, handle office taks such as filling, emailing, typing etc, answer customers call and book events.The most interesting part is I get to learn new apps like trello, google apps, cashbook and how to efficiently manage cash.