Om tio år – Omar

Vad tror du att du gör om tio år frågade vi våra studenter. Omar Jeng som skriver sin uppsats för kandidatexamen i informations teknologi svarar: I pray to be working and employing people in my own tech company