Familjens betydelse

Vid intervjuer inför urvalet av våra stipendiater berättar studenterna om sina drivkrafter. De allra flesta nämner möjligheten att kunna hjälpa sin familj som en viktig del. Familjen finns ofta bakom dem under hela studietiden, som både motivation och stöd. My family has been supported me both psychologically and financially, skriver Omar Jeng som läser IT och hans studiekamrat Bill Clinton Alex beskriver sin familj: They are my rock and my inspiration. På bilden syns Bintou Cooker tillsammans med stolta föräldrar vid hennes kandidatexamen i journalistik.