Utbildning för inflytande och förändring

I am very grateful for the foundation AforA:s support for sponsorships. The essence of been educated is to able make impact and effect change, skriver Malick Ndimballand som tog sin kandidatexamen i Development studies 2020. Han har sedan dessa arbetat med humantitära insatser i Gambia först inom den svenskgrundade organisationen Future in our hands (FIOH, Gambiagrupperna) och nu inom ett projekt för reintegration av gambier som återvänder till landet. Bilden är från fältarbete med FIOH.