SOS barnbyar

är numera Fatou Binto Sallahs arbetsplats. Vid intervjuerna av studenter som söker hjälp hos AforA är det slående hur deras önskan att hjälpa både familj och samhälle bidrar till deras vilja att studera. Hon bor med sina föräldrar och syskon och skriver: I will always remain grateful to A for A for being my sponsor throughout my Bachelors degree in Development Studies. Today I am employed and responsible for providing for i and my family because of the scholarship I was offered with from A for A. Thank you to all my sponsors !.