Inte bara finansiärer

Emmanuel Lawal har under hela sin utbildning haft kontakt med sina finansiärer Henrik och Hanna Dahlstrand och även träffat dem vid deras besök i Gambia. Många av våra finansiärer har valt att hjälpa studenter inom sitt eget ”skrå” och på så sätt även kunna fungera som mentorer. Emmanuel är numera läkare, liksom Hanna och Henrik.