It:s betydelse för utveckling av företag i Gambia

Det är ämnet för Momodou Cherno Camaras uppsats för att nå sin kandidatexamen i Computor Science. Han har alla sina kurser klara och håller nu på med slutarbetet på uppsatsen som han har ägnat senaste halvåret åt. I hope to finish next month, skriver Cherno och hoppas sedan att den administrativa processen går fort aå att han får ut sin kandidatexamen och kan söka arbete