With AforA all the way through

skriver Omar Ceesay, en av de första AforA-studenterna. Han tog sin examen i political science 2017 och arbetar som lärare på University of the Gambia med ett stort engagemang för AforA-studenterna som följt efter honom. Vi i styrelsen följer kontinuerligt upp alla studenterna, vilket blivit lättare och lättare tck vare den digitala utvecklingen. De forna stipendiaterna har också en alumnigrupp på WhatsApp som är ett viktigt professionellt nätverk för dem. Du kan följa alla våra studenter här.