Tre viktiga E

Education for children, empowerment for women and environment friendliness sammanfattar Isatou Cessay vad Gambia behöver för sin utveckling. Isatou beräknas ta sin kandidatexamen i management i december 2023.