Ny termin

Uppskjutna planer och förseningar är vardag för studenterna vid University of the Gambia. Nu har äntligen registreringen öppnat för vårterminen och de sex studenter som studerar med ekonomiskt stöd genom AforA. Femtiosex AforA-studenter har nu uppnått kandidatexamen sedan 2017 och fortsatt till högre utbildning och/eller ut på arbetsmarknaden. (Bild från styrelsens senast resa till Gambia, då studenterna samlades för seminarium, 2019)