Vad händer sen?

Femtio studenter har nu uppnått kandidatexamen med hjälp av generösa svenska finansiärer via AforA. Arbetsmarknaden är tuff I Gambia och har förvärrats under pandemin It is hard to find a job in The Gambia after graduation. This is because our job vacancies are very low, so people struggle a lot before having a job, skriver Nina Nyafuna som skriver sina slutexamina i ekonomi januari. Vi fortsätter följa våra studenter efter examen och ser att första året efter examen ofta är en osäker tid för dem. Det tar tid att få färdigt examensbevis och är vanligt att de tar korta obetalda praktikplatser i väntan på anställning. Glädjande nog kan vi dock konstatera att samtliga studenter som tagit examen för över ett år sedan har arbeten eller har gått vidare till högre utbildning. Du kan följa våra tidigare stipendiater här. ( Foto från förra årets examenshögtid med AforA-student Malick Ndimballand i förgrunden)