Midterm-questionaire

Att lämna en rapport varje termin genom att svara på några utskickade frågor är ett av de åtaganden som våra studenter förbinder sig till när de får finansiell hjälp via AforA. Just nu droppar svaren in från våra studenter. Deras rapporter och tankar om framtiden publiceras successivt här i nyhetsflödet. Många passar på att skicka foton. Denna kommer från Bill Clinton Alex och visar computer science studenter i en av universitets datasala