Utbildning är en förutsättning för utveckling

Academic education is very important in The Gambia, skriver Bubacar Conteh som just fått färdigt sin kandidatexamen i matematik. Since we know that Gambia is a developing country therefore it needs knowledge so that it can be developed. And besides there is no development without Academic education. I väntan på att den långa administrativa processen med examensbevis har Bubacar fått arbete som credit officer inom Reliance financial services, stationerad i staden Barra i nordöstar Gambia.