Covidläget i Gambia

We students were vaccinated class by class and most of us were vaccinated, berättar AforA-student Leroy Lenard Ikhine som läser medicin och fortsätter  Most healthcare workers have been vaccinated as well. På Sweden abroad kan man läsa att smittsspridningen varit begränsad i Gambia men ökar under 2021.  WHO rapporterar knappt 10 000 diganosticerade fall av covid-19 och 340 dödsfall. Mörkertalen är dock förmodligen stora eftersom möjligheten till diagnostik varit begränsade och det tillhör ovanligheten att dödsorsak fastställs i Gambia. Munskydd krävs fortsfarande på allmän plats i Gambia och används också på de flesta arbetsplatser. Bilden är från National Youth Parliament där en av våra studenter, Ada Bojang, arbetar.