En ekonom i Gambia

I am working with a research centre called CepRass as an administration and finance office. Denna glada nyhet kommer frpn AforA-student Haddy Mboob som tillhörde de många studenter som fick svårigheter att avsluta sin kandidatutbildning  pga pandemin. För Haddys del låg svårigheterna i att få sin uppsats i accountancy klar pga svårigheter med handledningen som behövde ske digitalt.  Med lite hjälp mentorskap från en av AforAs finansiärer och med ett aldrig sinande tålamod kom hon till slut i mål. CepRass där hon nu är antsälld  arbetar med forskning kring hållbar utveckling