En inspiratör

Marie Coker är en av våra lokala kontaktpersoner i Gambia. Hon är rektor på en förskola, har själv fått utbildning med stöd från en generös svensk finansiär och har ett stort ideellt engagemang i sitt eget land. Marie var med när idén till AforA väcktes 2015 och har betytt mycket för att vi i styrelsen har kunnat bygga upp  och följa upp stiftelsens verksamhet. Här håller hon ett brandtal för AforA-studenterna om ansvaret som följer med när man får utbildning som gåva. Marie är en förebild och inspiratör men mest av allt en hårt arbetande människa med höga ideal!