Drömmen om ett bättre utbildningssystem

I want to work with the goverment to improve my country’s education system and advocate the importance of education in the country, skriver Halimatou Jallow som precis har fått sitt slutarbete för kandidatexamen i ekonomi godkänt och väntar på formaliteterna kring sin kandidatexamen.