Sex nya läkare i Gambia

Äntligen kom glada nyheter från våra sex läkarstudenter i avgångsklassen. Samtliga har klarat slutexamina och väntar nu på att få svära läkareden och börja sitt housemanship (allmäntjänstgöring) på universitetssjukhuset. Varma gratulationer till Emmanuel Adeola, Peace Nmorsi, Ridwan Lanlonkun, Victoria Alex, Momodou S Jallow och Jainaba Jagne ! Och ett varmt tack  till de genrösa svenska finansiärer – flera av dem läkarkollegor – som gjort detta möjligt för studenterna,deras familjer och Gambia, som så väl behöver fler läkare.  You have been such a blessing to all of us., skriver Victoria Alex.