Försenade examina pga strejk

Coronapandemin har lett till  föreseningar för flera av våra studenter. När nu äntligen  datum för terminens examina hade fastställts tillkom ytterligare förseningar pga strejk. Universitetets anställda krävde blnad annat organisatoriska förändringar i ledningen, att pensionerade tjänstemän skall lämna sina poster, att den gambiska staten skall betala universitetet för sina stipendiater samt – förstås – högre löner. Strejken avbröts för att ge studenterna chans att bli färdiga med sitt terminsarbete. Några klara besked om effekterna har inte meddelats ännu. Våra AforA-studenter räknar med att vara färdiga med sina examina 8 augusti och därefter njuta några veckors ledighet innan nästa termin startar,