Äntligen tentadags!

I am writing to inform you that we’re commencing our final exam at the medical school on Monday, skriver Momodou Jallow, en av våra sex läkarstudenter i årets avgångsklass. Det är glada besked! Studenterna har drabbats av  över ett års förseningar på grund av svårigheter att få lärarkompetens till landet, som har accentuerats under pandemin. Både studenter och finasiärer har visat en fantastisk uthållighet och aldrig tappat motivationen. Vi önskar läkarstudenterna varmt lycka till med examina!