Drömmen om att arbeta för mänskliga rättigheter

My dreams in the next five years is to be strong and recognize force in the field of human right and its related ,where i can be able to serve the less privilege, the oppress, the broke, and the broken,skriver Abdouliie Sallah. Han tog sin kandidatexamen i juridik juni 2020 tack vare hjälp av generösa svenska finansiärer och går nu advokatutbildning.