Drömmen om att hjälpa

Ridwan Adiola Lanlonkun och de andra medicine studerande kämpar på. Pandemin har fördröjt utbildningen genom svårigheter att göra praktik och att de utländska lärarna inte har kunnat komma till landet. Så här skriver Ridwan om sin dröm för närmaste framtiden: In five years, I hope to have graduated. By then I will be established,and give back to my community through parttaking in community health fairs and dedicating part of my salary to sponsoring the needy.