Bästa sjuksköterskan i Gambia

Awa Darboe, som blev legitimerad sjuksköterska juni 2018 med finansiellt stöd av fyra generösa svenska sjuksköterskor arbetar nu på  Fajikunda Health, där hon blivit uppmärksammad för sitt fina arbete med utmärkelsen Best nurse in out patient department. Awa  har stort ansvar för att ta emot patienterna på polikliniken både när de kommer akut och för en mindre brådskande bedömning. Så här berättar hon om  sitt arbete:  I see patients,take complains and send them for the necessary investigations before taking their complains and results to the doctor for medications. I also see emergencies, start the first aid and the necessary investigations.