Framtiden i våra händer

Malick Ndimballand som tagit sin examen i Development Studies med hjälp av AforA arbetar nu i hjälporganisationen Future in Our Hands. Han ingår i en grupp som besöker gambiska byar för att undervisa om demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet och om hur man gör sin röst hörd genom att delta i val i synnerhet.  Valdeltagandet i de gambiska byarna är lågt och man vill med denna insats stimulera ett högre deltagande för valåret 2021 så att den demokratiska utvecklingen av Gambia kan fortsätta.