Ökad spridning men minskade restriktioner

är det paradoxala pandemiläget i Gambia. Från en total nedstängning har nu utegångsförbud hävts, marknader har öppnat dagtid och moskeer och kyrkor får hålla öppet för gudstjänt. Vi är stolta över våra studenter som bidrar till kunskapsspridning i landet, vissa som frivilliga och andra inom ramen för sin utbildning. På bilden syns sjuksköterska Alimu Alaghi som blev legitimerad lagom till att kunna arbeta på hälsocentral i byn Kafuta i samband med att coronasmitta började spridas i landet. Hälso- och sjukvårdspersonal är hårt drabbade av smitta. Skyddsutrustning är inte tillgänglig i de flesta byar. 117 människor rapporteras avlidna i Gambia pga av covid-19 men mörkertalet är förmodligen stort, eftersom testmöjligheterna är ytterst begränsade och de flesta dödsfall i Gambia – helt oavsett pandemin – sker i hemmen utan kontakt med sjukvård.