Byns ungdomar ordnar vattenförsörjningen

Malick Ndimballand läser Development studies med hjälp av AforA och använder sina kunskaper i sitt engagemang i sin hemby. Under sommaren slutade den solcellsdrivna pumpen som tar vatten från byns enda borrhål till vattentankarna som försörjer både människor och djur i byn med färskvatten att fungera. Malick samlade byns ungdomar i ett informations- och insmalingsarbete som räddade situationen för byn. Ungdomarnas kraft blev uppmärksammad av byns äldstekommitté och kvinnogrupp som nu har startat ett samarbete med ungdomsgruppen. Näsat mål är att säkra tillgången på läkemedel till byns hälsocentral.