Utbildning i medicin ger ökad kompetens och effektivitet

Health education provides more specialist in different fields and improves the efficacy of the health sector, skrev medicine studerande Ridwan Lanlokun till oss  i sin rapport förra hösten. Läkarstudenterna är de  av våra studenter vars utbildning har blivit mest påverkad av coronapandemi. Sjukhusen har inte tagit emot stundenterna för praktik, många lärare har insjuknat i covid-19 och man var sen på att komma igång med onlineundervisningen. Något sommarlov har det inte blivit för läkarstudenterna men vi har fått besked att man under sommaren har hittat lösningar så att alla har kunnat  fullgöra sina kurser och skriva sina examina. Avgångsklasssen – med tre AforA-studenter – har prioriterats för praktik och kunnat avsluta sin utbildning. Med en ökade spridningen av covid-19 i landet behöva all mölig förstärkning av sjukvården.