Ökande coronasmitta i Gambia

Smittspridningen av corona ökar oroväckande i Gambia. En hög andel av de smittade är sjukvårdspersonal. Gambias läkarförening har gått ut med ett pressmeddelande där de vädjar till allmänheten att följa rekommendationer för smittskydd, som nu också inkluderar användning av munskydd. Medan våra övriga studenter väntar på sina examensresultat har läkarstudenterna ännu inte fått tentera. De skriftliga tentorna planeras till 12 augusti. Vad gäller de praktiska examina, som normalt görs med patienter, är det ännu ovisst. Studenterna har själva givit fakulteten ett förslag om en digital variant för att få sluföra sina termin utan att utsätta vare sig patienter eller sig själva för ökade risker. På bilden syns medicine studerande Victoria Alex vid sina online-studier