Nu väntar vi på tentaresultat

Allt flera av våra studenter rapporterar nu att de har fått skriva sina slutexamina – försenat pga corona-lock-down. Många av studenterna berättar oroligt om att tentorna inte anpassats till att onlineundervisningen  inte alltid har kunnat omfatta hela kursplanen.  Nu väntar vi ivrigt och nervöst på resultaten, särskilt för de som planeras bli färdiga med sin kandidatexamen efter avslutad vårtermin. En av dem är Adama Jallow som skriver I have done the exams and my grades will be entered very soon then I can get my degree .thanks for checking on me am grateful!