En ny sjuksköterska i Gambia

I would like to tell you that finally am now posted as a registered nurse by the ministry of health of the Gambia at a health centre in a village called Kafuta Health Centre, skriver Alaghie Alamu som i juni blev färdig med sin utbildning tack vare generös hjälpa av en svensk sjuksköterska. Han har u klarat en nationella sjuksköterskeexamen och den långa administrativa process som krävs för att få sin legitimation.
On a very vital note I will like to Thank you for everything you and your team AforA for shaping my life and assisting me in reaching my goals!!!

Du kan följa de studenter som tagit sin examen med hjälpa av AforA här