Lock-down ytterligare 15 dagar

Våra studenter rapporterar att Gambias 45-dagars lock-down av all offentlig verrksamhet har förlängts med ytterligare 15. Någon smittspridning har inet rapporterats från landet även om man har haft ett tiotal fall. Universitetet har på ett imponerande sätt lyckats styra över till distansutbildning och denna termin kommer att fullföljas så. För vissa – t.ex. våra läkarstudenter – innebär det att de vehöver komplettera med de praktiska delarna när det blir möjligt. Ya Fatou Secka som läser Development Studies beskriver situationen så här: The outbreak has instilled an atmosphere of fear in the whole country, schools are closed, daily activities have been interrupted and there is a partial lockdown in the country, things are hard now because it has affected the daily income of individuals due to the partial lockdown