AforA-studenter tar ansvar för att begränsa smittspridning

Många av våra studenter berättar om sitt ansvar som akademiker att sprida kunskapen om hur coronasmitta begränsas till delar av befolkningen som inte alltid nås av nyheter. Tillgången till internet är högre än läskunnigheten i många grupper. Här ser ni  hur ”Aminata Caeesay” som läser Development studies bidrar till folkbildningen.