Stay Safe while reading your field of studies from a distance

skriver University of the Gambia till sina studenter och meddelar  att all  undervisning ges online från måndag 20 april. Studneterna får 1500 Megabytes per månad och fri tillgång till  Google classroom, Google Meetings, and Google Jam-board.  Universitet medddelar oss att unndervisningen kommer att uppfylla läroplanen och ge samma möjlighet till utbildning och examen som de fysiska kurserna. Enligt våra studenter har många  lärare haft svårt att ta till sig teknik som är ny för dem och studenterna har kunnat bidra med support till sina egna lärare.