Undervisning online på universitetet i Gambia

Gambia stängde sina gränser och sina offentliga institutioner i mitten av mars för att minska risken för spridning av coronavirus. 28 mars meddelande universitets ledning att universitet åter öppnar – men online. Våra studenter rapporterar sina registreringar till oss tillsammans med sin oro för hur studierna skall fungera i ett land med stora brister i försörjning av elektricitet och internet.