Information till våra finansiärer med anledning av coronapandemin

Margareta Danelius har varit i kontakt med universitetet i Gambia och fått information om att universitetet är stängt till och med den 7 april som läget är nu. De planerar just nu för hur/om undervisningen ska fortsätta under tiden då de håller stängt. Vi har ställt frågan om hur de ser betalning för de studenter vi finansierar men ej fått svar ännu. Vi har inte gjort någon betalning för vårterminen ännu och kommer inte att göra det förrän vi vet hur läget är. Vi vet ju alla att det snabbt kan förändras och återkommer så fort vi har mer information.

Om du/ni har frågor kontakta Margareta Danelius på margareta.danelius@afora.se