Utbildning ger ökad läskunnighet och därmed minskat beroende

Utbildning ger ökad läskunnighet och därmed minskat beroende

With more literates in the Gambia the dependency rate is more likely to decrease, skriver Haddy Mboob som läser ekonomi