Utbildning ger ökad läskunnighet och därmed minskat beroende

With more literates in the Gambia the dependency rate is more likely to decrease, skriver Haddy Mboob som läser ekonomi