Regelbunden uppföljning

Med 1-2 års mellanrum har representanter för AforA:s styrelse besökt våra studenter i Gambia för seminarium och uppföljning som komplement till regelbundna kontakter och kontroller online. Att träffas på ”in-real-life” ger alltid ny energi och fyller oss med beundran över vad våra studenter åstadkommer. Finansiärer är alltid välkomna att följa med på resan – men bekostar resa och uppehälle själva, liksom vi i styrelsen gör.