Studenterna dramatiserar

Här berättar våra studenter om vad finansiellt stöd betyder för gambiska ungdomar och deras familjer. Gambiska studenter uttrycker sig gärna i form av drama, här under AforA:s uppföljningbesök i Gambia oktober 2019.