Drömmen om att hjälpa

As a future legal practitioner, my sole intention will be to assist the under privileged either by giving them the necessary legal advice or to defend their rights in court if needed, skriver Abdoullie Sallah som läser juridik till oss. Att få hjälpa av någon eller några som tror på en, väcker önskan  att få ge tillbaka. Detta är ett återkommande tema när våra studenter varje termin svarar oss på frågan om sina framtidplaner i den mitterminsenkät som är en del av uppföljningen av våra stipendiater.