En lärare i Gambia

Ousman E Bah arbetar som lärare i biologi och hälsolära på Kaur Senior Secondary School och bidrar genom detta till försörjningen av sina föräldrar och den stora familjen i Sare Maila Village. My future plan is not to be a teacher actually but to become a lab scientist and also to pursue my masters degree in the soonest possible time, skriver han till oss.